در این قسمت شما میتوانید سفارشات خود را پیگیری کرده و از وضعیت آن با خبر شوید.

دقت داشته باشید که در صورتی با شماره موبایل سفارش را جستجو میکنید، اگر سفارش های شما زیاد باشد ۴تای آخر در 20 روز اخیر برای شما به نمایش خواهد آمد که اگر سفارش شما جزو آن ها نبود میتوانید با کد سفارش جستجو کنید، کد سفارشات شما در بخش سفارش های من  قابل مشاهده است.

دقت داشته باشید، محصولات دانلودی و دیجیتالی قابل پیگیری نمی باشند.