کتاب صوتی

در این قسمت تمامی کتاب های صوتی متفرقه و اختصاصی کاربن رو قرار خواهیم داد. موضوع تمامی کتاب های مربوط به ترید، سرمای گذاری و دنیای ارز دیجیتال خواهد بود.

مشاهده همه 2 نتیجه